by Flinkliv · Updated Feb. 05, 2023Kommunikasjon

 1. Hvorfor trenger man kommunikasjon?
 2. Hva er byggesteinene for kommunikasjon?
 3. De fem viktigste byggesteinene for kommunikasjon
 4. Hva er barrierene for kommunikasjon?


Kommunikasjon er en ferdighet som hjelper oss til å sosialisere, overtale og påvirke våre nærmeste, venner, fremmede og kolleger.

Kommunikasjon lar oss dele og søke informasjon.

Kommunikasjon lar oss uttrykke våre følelser.

Kommunikasjon gjør at vi kan bygge relasjoner og sosialisere oss.

Vel, du skjønner det; kommunikasjon er i sentrum av alt vi gjør.


Det er fem viktige byggesteiner for kommunikasjon:

 1. Mennesker: Hva vil du at de skal føle, tenke og gjøre når de får budskapet ditt?
 2. Melding: Det er hvordan du sier/uttrykker? eller skriver budskapet. Er budskapet vennlig, gledelig eller autoritært osv.?
 3. Kanal: Måten du leverer budskapet; ansikt til ansikt, e-post eller ringe.
 4. Kontekst: Velg riktig tidspunkt og sted før du leverer budskapet.
 5. Effektiv lytting: Sørg for å lytte nøye
Samtale mellom A og B om de fem viktigste byggesteinene i kommunikasjon.
        A: Hva er byggesteinene i kommunikasjon?
        B: Det er mennesker, budskapet, kanalen, konteksten og effektiv lytting
        Samtale mellom A og B om menneskene i kommunikasjon.
        A: Mennesker?
        B: Still deg selv disse spørsmålene:
         Hva vil du at de skal føle, tenke og gjøre
       Samtale mellom A og B om budskapet i kommunikasjon. 
        A: Et budskap?
        B: Det er hvordan du sier eller skriver budskapet: vennlig, glad, autoritær osv.
        Samtale mellom A og B om kanalen i kommunikasjon. 
        A: Hva med kanalen?
        B: Det er hvordan du leverer budskapet; ansikt til ansikt, via e-post eller en samtale.
       Samtale mellom A og B om konteksten i kommunikasjon.
        A: Kontekst?
        B: Velg alltid riktig tidspunkt og sted før du leverer noen form for beskjed eller budskap. 
       Samtale mellom A og B om å lytte i kommunikasjon.
        A: Hva er den siste byggesteinen? 
        B: Husk å lytte nøye 
        A: Riktig!

Det er mange barrierer for kommunikasjon, for eksempel:

 • Mangel på oppmerksomhet.
 • Dårlige lytteferdigheter.
 • Feil kommunikasjonskanaler.
 • Bruk av sjargong
 • Intent-impact gap.
 • Osv.
Samtale mellom A og B om barrierer for kommunikasjon.
      A: Hvorfor kommuniserer ikke folk effektivt? 
      B: På grunn av manglende oppmerksomhet, tillit og klarhet
       Samtale mellom A og B om barrierer for kommunikasjon.
      B: Feil kommunikasjonskanal, bruk av sjargong og gapet mellom intensjonen og faktisk innvirkning
      A: Er dette sjargong?
      B: Å, du!

Eksempel på manglende oppmerksomhet

Samtale mellom A og B om manglende oppmerksomhet. 
       B: Kjøleskapet er ødelagt
       A: Ja [A ​​ser på telefonen sin]
       B: Vi må fikse det
       A: Jada

Eksempel på dårlige lytteferdigheter:

Samtale mellom A og B om dårlige lytteferdigheter. 
       B: Effektive lytteferdigheter forbedrer kvaliteten på kommunikasjonen
       A: Jeg vil ha en sandwich!

Eksempel på feil kommunikasjonskanaler:

Samtale mellom A og B om feil kommunikasjonskanaler. A: Hvorfor svarte han ikke?
       B: Hvorfor snakker han ikke?

Eksempel på bruk av sjargong i IT:

Samtale mellom A og B om bruk av sjargong i IT. 
       A: Vi opplever nedetid.
       B: Hva mener du?
       Løsning
       A: Den elektroniske tjenesten er utilgjengelig for våre kunder
       B: Ok, jeg forstår

Eksempel på bruk av sjargong i IT 2:

Samtale mellom A og B om bruk av sjargong i IT. 
       A: Jeg tenker på kodereformering
       B: Hva mener du?
       A: Jeg må forbedre koden
       B: Ok, jeg forstår

Eksempel på bruk av sjargong i markedsføring:

Samtale mellom A og B om sjargong i markedsføring.
       A: Jeg bruker digital markedsføring for å markedsføre produktene mine
       B: Hva mener du?
       A: Jeg markedsfører produktene mine på nettet
       B: Ok, jeg forstår