Logisk Feilslutning

by Flinkliv · Updated Feb. 05, 2023

 1. Hva er logisk feilslutning?
 2. Hvorfor trenger du å forstå logisk feilslutning?
 3. Eksempler på logisk feilslutning


En logisk feilslutning er feil og mangler i resonnement som svekker eller ugyldiggjør et logisk argument. Du har kanskje allerede hørt retorikk som:

 • De er med oss ​​eller mot oss.
 • Han er mot krig, så han er ikke patriotisk.
 • Osv.

folk i reklame, politikk, offisielle rapporter, sosiale medier, nyheter, osv. Evnen til å skjelne et fornuftig argument fra et unøyaktig eller falskt, er essensielt og noen ganger avgjørende for å ta den riktige avgjørelsen.


Eksempler på logisk feilslutning

Eksempel på falsk dilemmafeil:

Den falske dilemmafeilen, også kjent som en falsk dikotomi eller en enten-eller feilslutning, er feilaktig da det presenterer en påstand som et valg mellom et begrenset sett med alternativer.

Samtale mellom A og B om falsk dilemmafeil.
            A: De er enten med oss ​​eller mot oss
            B: Dette er en falsk dilemmafeil
            B: Du polariserer fellesskapet ved å fremme en side og demonisere en annen.
            B: La oss lytte til hverandre og finne felles grunnlag.
            B: Historien har vist …
            A: Er du mot oss?