Systemtenkning

by Flinkliv · Updated Feb. 05, 2023

 1. Hvorfor trenger du å lære systemtenkning?
 2. Hva er systemtenkning?
 3. Eksempler på systemtenking


Hvorfor trenger du å lære systemtenkning?

Systemtenkning er en effektiv prosess for å beskrive systemer.

Systemtenkning hjelper oss å se det store bildet, for eksempel overordnede strukturer og mønstre.

Systemtenkning lar oss identifisere de virkelige årsakene til problemer i systemer og organisasjoner.

Systemtenkning hjelper oss med å redesigne eksisterende systemer og lage nye systemer.


Hva er systemtenkning?

Systemtenkning er en prosess for å forstå enkle eller komplekse systemer, ved å bruke fire enkle trinns distinksjon, system, relasjoner, perspektiv.

Prosessen er i fire enkle faser:

 1. Distinksjon: skille mellom systemer, organisasjoner, strukturer eller ideer. Bruk følgende spørsmål i denne fasen: Hva er…? Hva er ikke …?
 2. Systemer: identifiser elementer, deler, delsystemer eller ideer i et system, organisasjon, struktur eller idé. Bruk følgende spørsmål i denne fasen: Hva er delene av dette ...?
 3. Relasjoner: forstå forholdet mellom elementer, deler, delsystemer eller ideer. Bruk følgende spørsmål i denne fasen: Hva er forholdet mellom disse delene? Hvordan kan denne delen påvirke den delen?
 4. Perspektiver: å se på systemet fra et annet synspunkt og vinkler. Bruk følgende spørsmål i denne fasen: Kan vi se ... fra et annet synspunkt?

Her er eksempler for å forbedre systemets tenkeprosess:

Eksempel på systemtenkning

Eksempel på distinksjoner i systemtenkning:

Samtale mellom A og B om distinksjoner. A: Hva er dette?
      B: Dette er en satellitt.

Eksempel på system i systemtenkning:

Samtale mellom A og B om systemer. A: Hva er delene av dette systemet?
      B: En satellitt har følgende komponenter: strømsystem, antenne, thrustere, datamaskin og sensorer.

Eksempel på relasjoner i systemtenkning:

Samtale mellom A og B om forhold. A: Hvordan er de relatert?
      B: Kraftsystemet genererer strøm for alle komponenter. Datamaskinen ombord styrer alle komponentene, kommuniserer med jorden via antennen, endrer satellittretningen via thrusterne og utfører satellittoppdraget via sensorene.

Eksempel på perspektiv i systemtenkning:

Samtale mellom A og B om perspektiv. A: Kan vi lage forskjellige typer satellitter?
     B: Jepp. Det finnes satellitter for kommunikasjon, fjernmåling, navigasjon, global posisjonering, geostasjonær, bakke, etc.

Kognitive skjevheter og systemtenkning

Vi opplever verden indirekte gjennom vår mentale modell, formet av våre erfaringer, tro, kultur, nyheter osv.
Kognitive skjevheter er feiltenkning når vi behandler og tolker informasjon.

Samtale mellom A og B om kognitive skjevheter vs systemtenkning. 
      A: Hvorfor ser folk bort fra fakta som motsetter seg deres gale ideer?
B: På grunn av den mentale modellen og kognitive skjevheter.
B: Vi opplever verden indirekte gjennom vår mentale modell, formet av våre erfaringer, tro, kultur, nyheter osv.
Kognitive skjevheter er feiltenkning når vi behandler og tolker informasjon.
A: I utgangspunktet, i hodet mitt, har jeg en verdensmodell og filtre
B: Ja
A: Jeg har aldri hørt om det på skolen.